לוקחים אחריות על פסולת הבנייה

וובינר בנושא אתגרים ופתרונות לטיפול וניהול אפקטיבי של פסולת בנייה. עסקנו במענקים ומכרזים להקמה ושדרוג של אתרי טיפול בפסולת בנייה ושימוש בתוצרים ממוחזרים.
בהשתתפות:
אורי טל, ממונה פסולת בנייה במשרד להגנת הסביבה
אורן נועם, מהנדס ויועץ סביבה, קבוצת AVIV AMCG
חגי קוצר, מנכ”ל DHVMED
ניר ליבני, מהנדס סביבה, DHVMED

Register to watch webinars on demand

All rights reserved Back to home page - Matrix © 2023
Powered by Go to Matrix Digital website