Sep
11

THE IOT REVOLUTION ROADSHOW @Omer

THE IOT REVOLUTION ROADSHOW @Omer
Wednesday, 11 Sep , 2019
8:30 - 12:30
Omer Indusrial Park
description

08:30-09:00
התכנסות, רישום וקוקטייל בוקר

09:00-09:10
חזון הגנים התעשיתיים של סטף ורטהיימר
אריה דהן מנכ"ל גני התעשייה

09:10-09:40
ידע וחכמה בכף ידך
Head of Matrix Innovation יהלי אדמתי דירקטור

09:40-10:00
3D Revolution
 AVIV AMCG קובי בן משה מנכ"ל 

10:00-10:20
 ממוצר לשירות IoT
יריב ענבר, מנהל חדשנות עסקית במטריקס מוצרי תוכנה

10:20-10:40
סיפור לקוח רפ"ט פיתוח הנדסי באמצעות מציאות מדומה בטנקי צה"ל
רנ"ג יניב ענבי, פרויקט המרכב"ה

10:40-11:10
חדשנות - רונית אשל, מנהלת אסטרטגיה ופיתוח עסקי, הרשות לחדשנות

11:10-11:30

הפסקה וסיור קצר בגן התעשייה, תערוכת מודלים AR

חלוקה למושבים
דאטה כמנוע לשיפור פריון | חווית משתמש וחדשנות

 מסלול 1 - דאטה כמנוע לשיפור פריון

11:30-11:50
המצפן שלכם לצעד הבא – מפות אסטרטגיות ככלי לקבלת החלטות - דקלה מור, סמנכ"ל ייעוץ ניהולי, AVIV AMCG

11:50-12:10
Big Data - Big Impact - ניר צרפתי, ארכיטקט פתרונות אנליטיקה Matrix BI 

12:10-12:30
הצגת Case Study - יהלומים נוצצים עם Digital Twin - רונן אברמוביץ', פרוגרמה

מסלול 2 - חווית משתמש וחדשנות

11:00-11:30
מציאות רבודה משנה את הארגון - יריב ענבר מנהל חדשנות עסקית מטריקס מוצרי תוכנה

11:30-12:00
חיבור והשלמה - IOT ודיגיטל -  רמי גור, מנהל מטריקס דיגיטל

12:00-12:30
סיפור לקוח כי"ל, הדגמה ב-live של תמיכה מרחוק בכי"ל באמצעות מציאות רבודה - נדב אנקר, מנהל מצוינות תפעולית בכי"ל

 

ADD TO CALENDAR 09/11/2019 8:30 AM 09/11/2019 12:30 PM IDT THE IOT REVOLUTION ROADSHOW @Omer

08:30-09:00
התכנסות, רישום וקוקטייל בוקר

09:00-09:10
חזון הגנים התעשיתיים של סטף ורטהיימר
אריה דהן מנכ"ל גני התעשייה

09:10-09:40
ידע וחכמה בכף ידך
Head of Matrix Innovation יהלי אדמתי דירקטור

09:40-10:00
3D Revolution
 AVIV AMCG קובי בן משה מנכ"ל 

10:00-10:20
 ממוצר לשירות IoT
יריב ענבר, מנהל חדשנות עסקית במטריקס מוצרי תוכנה

10:20-10:40
סיפור לקוח רפ"ט פיתוח הנדסי באמצעות מציאות מדומה בטנקי צה"ל
רנ"ג יניב ענבי, פרויקט המרכב"ה

10:40-11:10
חדשנות - רונית אשל, מנהלת אסטרטגיה ופיתוח עסקי, הרשות לחדשנות

11:10-11:30

הפסקה וסיור קצר בגן התעשייה, תערוכת מודלים AR

חלוקה למושבים
דאטה כמנוע לשיפור פריון | חווית משתמש וחדשנות

 מסלול 1 - דאטה כמנוע לשיפור פריון

11:30-11:50
המצפן שלכם לצעד הבא – מפות אסטרטגיות ככלי לקבלת החלטות - דקלה מור, סמנכ"ל ייעוץ ניהולי, AVIV AMCG

11:50-12:10
Big Data - Big Impact - ניר צרפתי, ארכיטקט פתרונות אנליטיקה Matrix BI 

12:10-12:30
הצגת Case Study - יהלומים נוצצים עם Digital Twin - רונן אברמוביץ', פרוגרמה

מסלול 2 - חווית משתמש וחדשנות

11:00-11:30
מציאות רבודה משנה את הארגון - יריב ענבר מנהל חדשנות עסקית מטריקס מוצרי תוכנה

11:30-12:00
חיבור והשלמה - IOT ודיגיטל -  רמי גור, מנהל מטריקס דיגיטל

12:00-12:30
סיפור לקוח כי"ל, הדגמה ב-live של תמיכה מרחוק בכי"ל באמצעות מציאות רבודה - נדב אנקר, מנהל מצוינות תפעולית בכי"ל

 

Omer Indusrial Park ,
View Invitation

Event Registration

*
*
*
*
*