Sep
10

The IoT Revolution Roadshow @Nazereth

The IoT Revolution Roadshow @Nazereth
Tuesday, 10 Sep , 2019
8:30 - 12:30
Nazereth Industrial Park, Nazereth
description

08:30-09:00
התכנסות, רישום וקוקטייל בוקר

09:00-09:10
חזון הגנים התעשיתיים של סטף ורטהיימר
אריה דהן מנכ"ל גני התעשייה

09:10-09:40
ידע וחכמה בכף ידך 
יהלי אדמתי דירקטור Head of Matrix Innovation

09:40-10:00
3D Revolution 
קובי בן משה מנכ"ל AVIV AMCG

10:00-10:20
IoT ממוצר לשירות 
יריב ענבר מנהל חדשנות עסקית, מטריקס מוצרי תוכנה

10:20-10:50
סיפור לקוח רפ"ט, פיתוח הנדסי באמצעות מציאות מדומה בטנקי צה"ל 
רנ"ג יניב ענבי, פרויקט המרכב"ה

10:40-11:00
הפסקה וסיור קצר בגן התעשייה, תערוכת מודלים AR

חלוקה למושבים
דאטה כמנוע לשיפור פריון | חווית משתמש וחדשנות

 מסלול 1 - דאטה כמנוע לשיפור פריון

11:00-11:30
המצפן שלכם לצעד הבא – מפות אסטרטגיות ככלי לקבלת החלטות - דקלה מור, סמנכ"ל ייעוץ ניהולי, AVIV AMCG

11:30-12:00
Big Data - Big Impact - ניר צרפתי, ארכיטקט פתרונות אנליטיקה Matrix BI 

12:00-12:30
הצגת Case Study - יהלומים נוצצים עם Digital Twin - רונן אברמוביץ', פרוגרמה

מסלול 2 - חווית משתמש וחדשנות

11:00-11:30
מציאות רבודה משנה את הארגון - יריב ענבר מנהל חדשנות עסקית מטריקס מוצרי תוכנה

11:30-12:00
חיבור והשלמה - IOT ודיגיטל -  רמי גור, מנהל מטריקס דיגיטל

12:00-12:30
סיפור לקוח כי"ל, הדגמה ב-live של תמיכה מרחוק בכי"ל באמצעות מציאות רבודה - נדב אנקר, מנהל מצוינות תפעולית בכי"ל

 

ADD TO CALENDAR 09/10/2019 8:30 AM 09/10/2019 12:30 PM IDT The IoT Revolution Roadshow @Nazereth

08:30-09:00
התכנסות, רישום וקוקטייל בוקר

09:00-09:10
חזון הגנים התעשיתיים של סטף ורטהיימר
אריה דהן מנכ"ל גני התעשייה

09:10-09:40
ידע וחכמה בכף ידך 
יהלי אדמתי דירקטור Head of Matrix Innovation

09:40-10:00
3D Revolution 
קובי בן משה מנכ"ל AVIV AMCG

10:00-10:20
IoT ממוצר לשירות 
יריב ענבר מנהל חדשנות עסקית, מטריקס מוצרי תוכנה

10:20-10:50
סיפור לקוח רפ"ט, פיתוח הנדסי באמצעות מציאות מדומה בטנקי צה"ל 
רנ"ג יניב ענבי, פרויקט המרכב"ה

10:40-11:00
הפסקה וסיור קצר בגן התעשייה, תערוכת מודלים AR

חלוקה למושבים
דאטה כמנוע לשיפור פריון | חווית משתמש וחדשנות

 מסלול 1 - דאטה כמנוע לשיפור פריון

11:00-11:30
המצפן שלכם לצעד הבא – מפות אסטרטגיות ככלי לקבלת החלטות - דקלה מור, סמנכ"ל ייעוץ ניהולי, AVIV AMCG

11:30-12:00
Big Data - Big Impact - ניר צרפתי, ארכיטקט פתרונות אנליטיקה Matrix BI 

12:00-12:30
הצגת Case Study - יהלומים נוצצים עם Digital Twin - רונן אברמוביץ', פרוגרמה

מסלול 2 - חווית משתמש וחדשנות

11:00-11:30
מציאות רבודה משנה את הארגון - יריב ענבר מנהל חדשנות עסקית מטריקס מוצרי תוכנה

11:30-12:00
חיבור והשלמה - IOT ודיגיטל -  רמי גור, מנהל מטריקס דיגיטל

12:00-12:30
סיפור לקוח כי"ל, הדגמה ב-live של תמיכה מרחוק בכי"ל באמצעות מציאות רבודה - נדב אנקר, מנהל מצוינות תפעולית בכי"ל

 

Nazereth Industrial Park Nazereth,
View Invitation

Event Registration

*
*
*
*
*