Oct
26

LIVE WEBINAR: כלים ומתודולוגיות לעבודה מרחוק ומדידת תפוקות

audience

מנהלים בכירים, מנהלים טכנולוגיים, מנהלי צוותים וכל מי שמתעניין במתודולוגיות וכלים חדשניים לניהול ומדידת תפוקות בתקופת המרחק הדיגיטלי

description

לאחר יותר מחצי שנה בשגרת הקורונה ולאור הניסיון הרב שלנו ושל לקוחותינו בהתמודדות עם שגרת עבודה מרוחקת, מטריקס גלובל מזרח אירופה, זרוע ה- offshore של מטריקס, שמחה להזמינכם לוובינר על הכלים הטכנולוגיים המומלצים לשמירה על תהליך עבודה נכון ואפקטיבי, תוך ניטור תפוקות וביצועים, גם מרחוק, לקבל טיפים חדשניים לייעול תהליכים צוותים ומתודולוגיות שעזרו למנהלים רבים לשדרג את עבודת הצוות בקלות. 

מה בתוכנית?

- מה ניתן ללמוד ממתודולוגיות אג'יליות וכלים לניהול ומדידה במרחב הדיגיטלי / שרית כהן, Head of Agile, Matrix DevOps

אומנם Agile תמיד דיבר על Co-Location, אך בעצם העקרונות האג'ילים עוזרים לניהול עבודה מרחוק כאשר Trust, Visibility ו- Transparency הם שם המשחק לניהול עובדים קרובים כרחוקים. 

בהרצאה זו, בציון הכלים החדשניים והמובילים בתחום, נדון כיצד מערכות מוכוונות Collaboration לניהול העבודה משמעותיות לייצור סטטוס עבודה ב- Real-Time, מאפשרות למנהלים לשמר עבודת צוות נכונה, לקבל החלטות ולמדוד התקדמות אובייקטיבית, מהירה ומדויקת יותר. 

בנוסף נדבר על כמה כלי Whiteboard חדשניים המאפשרים לקיים ישיבות דמויי חדר-ישיבות קולקטיבי - מישיבות אפיון ועד משחקי גיבוש, עם קצת דמיון ניתן לעשות את כל מה שעשינו בעבר ועוד יותר כשעובדים מרחוק.

 

- כלים להובלה וניהול צוות מרחוק- מנהיגות בעת שינויים / הילה טל, VP HR, Matrix Global Service - Eastern Europe 

בהרצאה זו נביא לפורום מספר מתודולוגיות מוכחות שעזרו למנהלים רבים לנהל את עבודת הצוות מרחוק בצורה יעילה ואפקטיבית, ללמוד כיצד מגשרים על הפערים לשימור נאמנות ופרודוקטיביות של העובד, כולל מדידת תפוקות, וכמה כלים שיזערו למנהלים לשגשג דווקא בעת שינוי.

date & time
location
LIVE WEBINAR
ADD TO CALENDAR 10/26/2020 10:00 AM 10/26/2020 11:00 AM IDT LIVE WEBINAR: כלים ומתודולוגיות לעבודה מרחוק ומדידת תפוקות

לאחר יותר מחצי שנה בשגרת הקורונה ולאור הניסיון הרב שלנו ושל לקוחותינו בהתמודדות עם שגרת עבודה מרוחקת, מטריקס גלובל מזרח אירופה, זרוע ה- offshore של מטריקס, שמחה להזמינכם לוובינר על הכלים הטכנולוגיים המומלצים לשמירה על תהליך עבודה נכון ואפקטיבי, תוך ניטור תפוקות וביצועים, גם מרחוק, לקבל טיפים חדשניים לייעול תהליכים צוותים ומתודולוגיות שעזרו למנהלים רבים לשדרג את עבודת הצוות בקלות. 

מה בתוכנית?

- מה ניתן ללמוד ממתודולוגיות אג'יליות וכלים לניהול ומדידה במרחב הדיגיטלי / שרית כהן, Head of Agile, Matrix DevOps

אומנם Agile תמיד דיבר על Co-Location, אך בעצם העקרונות האג'ילים עוזרים לניהול עבודה מרחוק כאשר Trust, Visibility ו- Transparency הם שם המשחק לניהול עובדים קרובים כרחוקים. 

בהרצאה זו, בציון הכלים החדשניים והמובילים בתחום, נדון כיצד מערכות מוכוונות Collaboration לניהול העבודה משמעותיות לייצור סטטוס עבודה ב- Real-Time, מאפשרות למנהלים לשמר עבודת צוות נכונה, לקבל החלטות ולמדוד התקדמות אובייקטיבית, מהירה ומדויקת יותר. 

בנוסף נדבר על כמה כלי Whiteboard חדשניים המאפשרים לקיים ישיבות דמויי חדר-ישיבות קולקטיבי - מישיבות אפיון ועד משחקי גיבוש, עם קצת דמיון ניתן לעשות את כל מה שעשינו בעבר ועוד יותר כשעובדים מרחוק.

 

- כלים להובלה וניהול צוות מרחוק- מנהיגות בעת שינויים / הילה טל, VP HR, Matrix Global Service - Eastern Europe 

בהרצאה זו נביא לפורום מספר מתודולוגיות מוכחות שעזרו למנהלים רבים לנהל את עבודת הצוות מרחוק בצורה יעילה ואפקטיבית, ללמוד כיצד מגשרים על הפערים לשימור נאמנות ופרודוקטיביות של העובד, כולל מדידת תפוקות, וכמה כלים שיזערו למנהלים לשגשג דווקא בעת שינוי.

, LIVE WEBINAR

Event Registration

*
*
*
*
*