Oct
26

Purchase Forum

audience

מנהלי רכש

description

משבר הקורונה והבוקר שאחריו: לאן?
פרופ' ליאו ליידרמן - היועץ הכלכלי הראשי של קבוצת בנק הפועלים ומבכירי הכלכלנים בארץ

• מה שונה במשבר הקורונה יחסית למשברים כלכליים קודמים?
• האם התגובה של ממשלות ובנקים מרכזיים למשבר סבירה ו"נכונה" מבחינה כלכלית?
• כיצד זה קורה שדווקא בעת משבר השווקים הפיננסיים המשיכו לעלות?

 

הופכים מטרות לתוצאות - תכנית עבודה מחוברת לביזנס ליעדי ה-IT והנהלת הארגון
מרצה: רועי קאיה -  מנהל תחום תכנון, בקרה ותכניות עבודה, AVIV AMCG-Matrix Consulting

• מתמקדים! תכניות עבודה בתקופה של אי-ודאות (מציאות קורונה)
• מתכננים! תכנון והתאמת ת"ע וחיבור לתקציב
• מבצעים! Collaboration- רתימת הנהלה, הנעת צוותי משימה ושותפים
• מודדים! בקרת ביצועים – איך עושים את זה נכון?


monday.com כמערכת מתקדמת לניהול עבודה
מרצה: דקלה תבור-חיימפור - מנהלת תחום כלים וחדשנות ומובילה מקצועית של שיתוף הפעולה עם מנדיי, מטריקס

• הכירו את monday.com - מטרות וחזון
• מיפוי האתגרים בעולם העבודה החדש
• הדגמה חיה וממוקדת של יכולות המערכת

date & time
location
ADD TO CALENDAR 10/26/2020 10:00 AM 10/26/2020 11:30 AM IDT Purchase Forum

משבר הקורונה והבוקר שאחריו: לאן?
פרופ' ליאו ליידרמן - היועץ הכלכלי הראשי של קבוצת בנק הפועלים ומבכירי הכלכלנים בארץ

• מה שונה במשבר הקורונה יחסית למשברים כלכליים קודמים?
• האם התגובה של ממשלות ובנקים מרכזיים למשבר סבירה ו"נכונה" מבחינה כלכלית?
• כיצד זה קורה שדווקא בעת משבר השווקים הפיננסיים המשיכו לעלות?

 

הופכים מטרות לתוצאות - תכנית עבודה מחוברת לביזנס ליעדי ה-IT והנהלת הארגון
מרצה: רועי קאיה -  מנהל תחום תכנון, בקרה ותכניות עבודה, AVIV AMCG-Matrix Consulting

• מתמקדים! תכניות עבודה בתקופה של אי-ודאות (מציאות קורונה)
• מתכננים! תכנון והתאמת ת"ע וחיבור לתקציב
• מבצעים! Collaboration- רתימת הנהלה, הנעת צוותי משימה ושותפים
• מודדים! בקרת ביצועים – איך עושים את זה נכון?


monday.com כמערכת מתקדמת לניהול עבודה
מרצה: דקלה תבור-חיימפור - מנהלת תחום כלים וחדשנות ומובילה מקצועית של שיתוף הפעולה עם מנדיי, מטריקס

• הכירו את monday.com - מטרות וחזון
• מיפוי האתגרים בעולם העבודה החדש
• הדגמה חיה וממוקדת של יכולות המערכת

,

Event Registration

*
*
*
*
*