Aug
18

insight as a service – אנליטיקה

audience

סמנכ"לי ייצור, תפעול, שרשרת האספקה, איכות, הנדסה, סביבה וחדשנות

description

וובינר בשידור חי
פרוגרמה ומטריקס מזמינות לוובינר ייחודי ממנו תצאו עם ארגז כלים להתחלת יישום מיידית אצלכם בארגון. כחלק מהצורך בהגברת הפריון ושיפור יכולות תפעוליות, נציג את  האתגרים  -- התפעוליים ונלמד - כיצד לגשת לנושא האנליטיקה ליצירת ערך בעולמות התפעול בגישת
.Insight as a Service (IaaS)

.במפגש נדון באתגרים, נכיר שיטות וכלים ייחודים לפתרונם לשימוש צוות התפעול ונסיים בפאנל מומחים חי להתייעצות

11:05 - 11:00
פתיחה, אימוץ חדשנות לפתרון בעיות תפעוליות
רפי טומשוף, מנכ"ל פרוגרמה

11:35 - 11:05
הצפת ערך באמצעות אנליטיקה
דוד פרס, דירקטור תחום אנליטיקה - פרוגרמה

11:50 - 11:35
Thingworx 9.0
הבסיס למפעל חכם
יריב ענבר, ראש תחום חדשנות עסקית - מטריקס

12:00 - 11:50
שאלות ותשובות - פאנל מומחים

קביעת מועד לשיחת התאמה ומוכנות הארגון לסדנת אנליטיקה

למצטרפים תינתן אפשרות ייחודית להירשם לתרגול בסביבת העבודה שלהם, על בסיס סדנת מומחה ותהליך משלים. אפשרות לפיתוח פתרון לבעיה בעולמות התפעול של ארגונכם 

date & time
location
וובינר בשידור חי
ADD TO CALENDAR 08/18/2020 11:00 AM 08/18/2020 12:00 PM IDT insight as a service – אנליטיקה

וובינר בשידור חי
פרוגרמה ומטריקס מזמינות לוובינר ייחודי ממנו תצאו עם ארגז כלים להתחלת יישום מיידית אצלכם בארגון. כחלק מהצורך בהגברת הפריון ושיפור יכולות תפעוליות, נציג את  האתגרים  -- התפעוליים ונלמד - כיצד לגשת לנושא האנליטיקה ליצירת ערך בעולמות התפעול בגישת
.Insight as a Service (IaaS)

.במפגש נדון באתגרים, נכיר שיטות וכלים ייחודים לפתרונם לשימוש צוות התפעול ונסיים בפאנל מומחים חי להתייעצות

11:05 - 11:00
פתיחה, אימוץ חדשנות לפתרון בעיות תפעוליות
רפי טומשוף, מנכ"ל פרוגרמה

11:35 - 11:05
הצפת ערך באמצעות אנליטיקה
דוד פרס, דירקטור תחום אנליטיקה - פרוגרמה

11:50 - 11:35
Thingworx 9.0
הבסיס למפעל חכם
יריב ענבר, ראש תחום חדשנות עסקית - מטריקס

12:00 - 11:50
שאלות ותשובות - פאנל מומחים

קביעת מועד לשיחת התאמה ומוכנות הארגון לסדנת אנליטיקה

למצטרפים תינתן אפשרות ייחודית להירשם לתרגול בסביבת העבודה שלהם, על בסיס סדנת מומחה ותהליך משלים. אפשרות לפיתוח פתרון לבעיה בעולמות התפעול של ארגונכם 

וובינר בשידור חי ,

Event Registration

*
*
*
*
*